Εκδόσεις Roboly Ελληνικά Français
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014
Καλώς ήρθατε
Κατηγορίες
Μέθοδοι
Γραμματικές
DELF / DALF
Sorbonne
ΚΠΓ
Πανελλήνιες εξετάσεις
Νέες Κυκλοφορίες

ΚΠΓ - Επίπεδα B1-B2

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο απαρτίζεται από μία εκτεταμένη εισαγωγή και δύο μέρη. Στην εισαγωγή παρουσιάζεται αναλυτικά το περιεχόμενο των δοκιμασιών (απαιτούμενες δεξιότητες, διάρκεια, βαθμολόγηση, τρόπος αξιολόγησης…).
Το πρώτο μέρος αποτελείται από 7 θεματικές ενότητες: καθεμία από αυτές περιλαμβάνει μια δοκιμασία κατανόησης γραπτού λόγου-γλωσσικής συνειδητότητας, μια δοκιμασία παραγωγής γραπτού λόγου- διαμεσολάβησης, μια δοκιμασία κατανόησης προφορικού λόγου και μια δοκιμασία παραγωγής προφορικού λόγου-διαμεσολάβησης.
Το δεύτερο μέρος αποτελείται από 3 τεστ υπό μορφή εξετάσεων, με σκοπό τη μεγαλύτερη εξικοίωση των μαθητών.

Όλες οι ενότητες και τα τεστ αυτού του βιβλίου έχουν ευθυγραμμιστεί με τις οδηγίες του ελληνικού υπουργείου Παιδείας και είναι εναρμονισμένα με τις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς για τη γλώσσα.

Κάντε κλικ εδώ
Editions Roboly - Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Επίπεδα B1-B2 Editions Roboly - Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Επίπεδα B1-B2
     

DELF Prim Niveaux A1.1-A1

Το νέο αυτό βιβλίο απευθύνεται στους μαθητές του ελληνικού δημοτικού σχολείου (ηλικίας 7-12 ετών) που ξεκινούν την εκμάθηση των γαλλικών. Έχει ως σκοπό να τους προετοιμάσει στις εξετάσεις του νέου διπλώματος DELF Prim (επίπεδο Α1.1 και Α1). Απαρτίζεται από τρία μέρη: α) Tην παρουσίαση του DELF Prim (περιεχόμενο, απαιτούμενες δεξιότητες, διάρκεια των εξετάσεων, βαθμολόγηση, λεπτομερής τρόπος αξιολόγησης, βαθμός επιτυχίας…), β) 8 θεματικά μαθήματα (τα δύο πρώτα για το επίπεδο Α1.1 και τα έξι επόμενα για το επίπεδο Α1, με σκοπό να διευκολυνθεί κατά το μέγιστο δυνατό η εισαγωγή στο επίπεδο Α1 που αποτελεί και τον κεντρικό άξονα του βιβλίου), γ) 3 τεστ υπό μορφή εξετάσεων, με σκοπό τη μεγαλύτερη εξοικείωση των μαθητών.

Όλα τα μαθήματα και τα τεστ αυτού του βιβλίου έχουν ευθυγραμμιστεί με τις οδηγίες του Διεθνούς Κέντρου Παιδαγωγικού Σπουδών (CIEP) και είναι εναρμονισμένα με τις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς για τη γλώσσα.

Το βιβλίο του μαθητή συνοδεύεται από ένα CD και το βιβλίο του καθηγητή.

Κάντε κλικ εδώ
Editions Roboly - ELF Prim Niveaux A1.1-A1 Editions Roboly - ELF Prim Niveaux A1.1-A1
     

Sorbonne B1 Certificat Intermédiare de Langue Française

Tο νέο αυτό βιβλίο απευθύνεται στους μαθητές που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του διπλώματος Certificat Intermédiare de Langue Française - Sorbonne B1. Απαρτίζεται από τρία μέρη: τις γραπτές δοκιμασίες (κατανόηση γραπτού κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου, ασκήσεις γλωσσικής δεξιότητας), την ακουστική κατανόηση (άσκηση κατανόησης ενός κειμένου γενικού ενδιαφέροντος, άσκηση κατανόησης προσωπικών απόψεων για ένα συγκεκριμένο θέμα, άσκηση φωνητικής διάκρισης) και την παραγωγή προφορικού λόγου. Όλες οι δοκιμασίες έχουν ευθυγραμμιστεί με τις οδηγίες του Πανεπιστημίου Paris IV-Sorbonne και είναι εναρμονισμένες με τις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς για τη γλώσσα.

Το βιβλίο του μαθητή συνοδεύεται από 2 CD και το βιβλίο του καθηγητή.

Κάντε κλικ εδώ
Εκδόσεις Roboly - Sorbonne B1 Certificat Intermédiare de Langue Française Εκδόσεις Roboly - Sorbonne B1 Certificat Intermédiare de Langue Française
     

Formidable ! 1 & 2 - Υλικό για διαδραστικούς πίνακες • Οδηγίες χρήσεως

Για την ευκολότερη χρήση των νέων μας CD-Rom της μεθόδου Formidable ! για διαδραστικούς πίνακες, κατεβάστε στον υπολογιστή σας τον παρακάτω οδηγό. Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες οδηγίες για τη διδασκαλία τους.

Κάντε κλικ εδώ
Εκδόσεις Roboly - Formidable ! 1 & 2 - Υλικό για διαδραστικούς πίνακες
     

Examens panhelléniques de français

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο απαρτίζεται από 20 ενότητες. Καθεμία από αυτές περιλαμβάνει μια δοκιμασία κατανόησης γραπτού λόγου, μια δοκιμασία γλωσσικής επίγνωσης και μια δοκιμασία παραγωγής γραπτού λόγου. Όλες οι ενότητες παρουσιάζονται υπό μορφή εξετάσεων, με σκοπό τη μεγαλύτερη εξοικείωση των μαθητών.
Στην εισαγωγή παρουσιάζεται εκτενώς το περιεχόμενο των δοκιμασιών (απαιτούμενες δεξιότητες, διάρκεια, βαθμολόγηση…).
Όλες οι προτεινόμενες δοκιμασίες αυτού του βιβλίου έχουν ευθυγραμμιστεί πλήρως με το νέο σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τη γαλλική γλώσσα που ισχύει από το 2010.

Το βιβλίο του μαθητή συνοδεύεται από το βιβλίο του καθηγητή.
Εκδόσεις Roboly - Πανελλήνιες εξετάσεις γαλλικών Εκδόσεις Roboly - Πανελλήνιες εξετάσεις γαλλικών - Livre du professeur
     

Sorbonne B2 Certificat Pratique de Langue Française

Tο νέο αυτό βιβλίο απευθύνεται στους μαθητές που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του διπλώματος Certificat Pratique de Langue Française - Sorbonne B2. Απαρτίζεται από τρία μέρη: τις γραπτές δοκιμασίες (κατανόηση γραπτού λογοτεχνικού κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου, ασκήσεις γλωσσικής δεξιότητας), την ακουστική κατανόηση (άσκηση κατανόησης ενός κειμένου πολιτιστικού χαρακτήρα και άσκηση φωνητικής διάκρισης) και την παραγωγή προφορικού λόγου. Όλες οι δοκιμασίες έχουν ευθυγραμμιστεί με τις οδηγίες του Πανεπιστημίου Paris IV-Sorbonne και είναι εναρμονισμένες με τις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς για τη γλώσσα.

Το βιβλίο του μαθητή συνοδεύεται από 2 CD και το βιβλίο του καθηγητή.
Εκδόσεις Roboly - Sorbonne B2 Certificat Pratique de Langue Française Εκδόσεις Roboly - Sorbonne B2 Certificat Pratique de Langue Française
 Το Formidable απευθύνεται στους μαθητές των τελευταίων τάξεων του ελληνικού δημοτικού σχολείου, που ξεκινούν την εκμάθηση των γαλλικών.

Σκοπός της μεθόδου είναι η μύηση των παιδιών στη γαλλική γλώσσα και το γαλλικό πολιτισμό καθώς και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας στα βασικά θέματα της καθημερινότητας, τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Αποτελείται από το βιβλίο του μαθητή, το τετράδιο των ασκήσεων, ένα ακουστικό CD και τον παιδαγωγικό οδηγό.

Η μέθοδος συνοδεύεται από CD-Rom για διαδραστικούς πίνακες.
Εκδόσεις Roboly - Formidable 1 Εκδόσεις Roboly - Formidable 2

2014, Editions Roboly Υλοποίηση: Βουτσίνος Αντώνης