Εκδόσεις Roboly

Ελληνικά Français
Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024
Καλώς ήρθατε
Κατηγορίες
Μέθοδοι
Γραμματικές
DELF / DALF
Sorbonne
ΚΠΓ
Πανελλήνιες εξετάσεις
Λογοτεχνία

Νέες Κυκλοφορίες

DELF B2 Nouveau Format

Το βιβλίο γράφτηκε ειδικά για τους μαθητές που προετοιμάζουν τις εξετάσεις του DELF B2 Nouveau Format. Ανταποκρίνεται, συνεπώς, πλήρως στο νέο σύστημα εξετάσεων του France Éducation International. Πρόκειται για ένα εργαλείο προετοιμασίας για τις συγκεκριμένες εξετάσεις αλλά και για ένα εγχειρίδιο εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας.

Απαρτίζεται από τρία μέρη:
α) Tην αναλυτική παρουσίαση του DELF Β2 Nouveau Format (περιεχόμενο, απαιτούμενες δεξιότητες, διάρκεια των εξετάσεων, βαθμολόγηση, λεπτομερής τρόπος αξιολόγησης, δείγματα εξετάσεων...).
β) 10 θεματικά μαθήματα: καθένα από αυτά περιλαμβάνει μια σειρά ασκήσεων (ακουστικής και γραπτής κατανόησης, ακουστικής και γραπτής έκφρασης), οδηγίες προς τους μαθητές σχετικά με τις εξετάσεις, λεξιλόγιο κλπ.
γ) 5 τεστ υπό μορφή εξετάσεων, με σκοπό τη μεγαλύτερη εξοικείωση των μαθητών.

Τα ακουστικά κείμενα της προφορικής εξέτασης βρίσονται στον ιστότοπο των εκδόεσων, στη στήλη 'Υλικό'.

Κάντε κλικ εδώ
Editions Roboly - DELF B2 - Nouveau Format Editions Roboly - DELF B2 - Nouveau Format - Livre du professeur
     

DELF A2 Nouveau Format

Το βιβλίο γράφτηκε ειδικά για τους μαθητές που προετοιμάζουν τις εξετάσεις του DELF A2 Nouveau Format. Ανταποκρίνεται, συνεπώς, πλήρως στο νέο σύστημα εξετάσεων του France Éducation International. Πρόκειται για ένα εργαλείο προετοιμασίας για τις συγκεκριμένες εξετάσεις αλλά και για ένα εγχειρίδιο εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας.

Απαρτίζεται από τρία μέρη:
α) Tην αναλυτική παρουσίαση του DELF A2 Nouveau Format (περιεχόμενο, απαιτούμενες δεξιότητες, διάρκεια των εξετάσεων, βαθμολόγηση, λεπτομερής τρόπος αξιολόγησης, δείγματα εξετάσεων...).
β) 8 θεματικά μαθήματα : καθένα από αυτά περιλαμβάνει μια σειρά ασκήσεων (ακουστικής και γραπτής κατανόησης, ακουστικής και γραπτής έκφρασης), οδηγίες προς τους μαθητές σχετικά με τις εξετάσεις, λεξιλόγιο κλπ.
γ) 4 τεστ υπό μορφή εξετάσεων , με σκοπό τη μεγαλύτερη εξοικείωση των μαθητών.

Τα ακουστικά κείμενα της προφορικής εξέτασης βρίσονται στον ιστότοπο των εκδόεσων, στη στήλη 'Υλικό'.

Κάντε κλικ εδώ
Editions Roboly - DELF B1 Editions Roboly - DELF B1
     

DELF B1 Nouveau Format

Το βιβλίο γράφτηκε ειδικά για τους μαθητές που προετοιμάζουν τις εξετάσεις του DELF B1 Nouveau Format. Ανταποκρίνεται, συνεπώς, πλήρως στο νέο σύστημα εξετάσεων του France Éducation International.
Πρόκειται για ένα εργαλείο προετοιμασίας για τις συγκεκριμένες εξετάσεις αλλά και για ένα εγχειρίδιο εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας.

Απαρτίζεται από τρία μέρη:
α) Tην αναλυτική παρουσίαση του DELF Β1 Nouveau Format (περιεχόμενο, απαιτούμενες δεξιότητες, διάρκεια των εξετάσεων, βαθμολόγηση, λεπτομερής τρόπος αξιολόγησης, δείγματα εξετάσεων...).
β) 10 θεματικά μαθήματα: καθένα από αυτά περιλαμβάνει μια σειρά ασκήσεων (ακουστικής και γραπτής κατανόησης, ακουστικής και γραπτής έκφρασης), οδηγίες προς τους μαθητές σχετικά με τις εξετάσεις, λεξιλόγιο κλπ.
γ) 5 τεστ υπό μορφή εξετάσεων, με σκοπό τη μεγαλύτερη εξοικείωση των μαθητών.

Τα ακουστικά κείμενα της προφορικής εξέτασης βρίσονται στον ιστότοπο των εκδόεσων, στη στήλη 'Υλικό'.Κάντε κλικ εδώ
Editions Roboly - DELF B1 Editions Roboly - DELF B1
     Κάντε κλικ εδώ
     

DALF C2

Το νέο αυτό βιβλίο γράφτηκε ειδικά για τους μαθητές που προετοιμάζουν τις εξετάσεις του DALF C2. Λαμβάνονται υπόψη όλες οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.
Πρόκειται για ένα εργαλείο προετοιμασίας για τις συγκεκριμένες εξετάσεις αλλά και για ένα εγχειρίδιο εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας.

Απαρτίζεται από μια μεγάλη εισαγωγή και δύο μέρη:
  • Στην εισαγωγή παρουσιάζονται αναλυτικά το περιεχόμενο, οι απαιτούμενες δεξιότητες, η διάρκεια των εξετάσεων και ο τρόπος αξιολόγησης του DALF C2 ενώ δίνονται συμβουλές για καθεμία από τις δραστηριότητες.
  • Το πρώτο μέρος αφορά στις προφορικές εξετάσεις. Αποτελείται από 10 αυθεντικά αποσπάσματα που αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη θεματική. Καθένα από αυτά περιλαμβάνει τρεις δραστηριότητες (compte rendu, développement d’un point de vue personnel, débat).
  • Το δεύτερο μέρος αφορά στις γραπτές εξετάσεις. Αποτελείται από 10 θεματικές ενότητες με σκοπό την προετοιμασία των υποψηφίων στη δραστηριότητα της παραγωγής γραπτού λόγου (essai argumenté).
Όλες οι δραστηριότητες αυτού του βιβλίου είναι υπό μορφή εξετάσεων, έχουν ευθυγραμμιστεί με τις οδηγίες του Διεθνούς Κέντρου Παιδαγωγικών Σπουδών (CIEP) και είναι εναρμονισμένες με τις προδιαγραφές του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη γλώσσα.

Το βιβλίο του μαθητή συνοδεύεται από 2 CD και το βιβλίο του καθηγητή.

Κάντε κλικ εδώ
Editions Roboly - DELF A1 Editions Roboly - DALF C2
     

DELF A1

Το νέο αυτό βιβλίο γράφτηκε ειδικά για τους μαθητές που προετοιμάζουν τις εξετάσεις του DELF A1. Λαμβάνονται υπόψη όλες οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.
Πρόκειται για ένα εργαλείο προετοιμασίας για τις συγκεκριμένες εξετάσεις αλλά και για ένα εγχειρίδιο εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας.

Απαρτίζεται από τρία μέρη:
α) Tην αναλυτική παρουσίαση του DELF A1 (περιεχόμενο, απαιτούμενες δεξιότητες, διάρκεια των εξετάσεων, βαθμολόγηση, λεπτομερής τρόπος αξιολόγησης, δείγματα εξετάσεων...).
β) 8 θεματικά μαθήματα: καθένα από αυτά περιλαμβάνει μια σειρά ασκήσεων (ακουστικής και γραπτής κατανόησης, ακουστικής και γραπτής έκφρασης), οδηγίες προς τους μαθητές σχετικά με τις εξετάσεις, λεξιλόγιο κλπ.
γ) 3 τεστ υπό μορφή εξετάσεων, με σκοπό τη μεγαλύτερη εξοικείωση των μαθητών.

Όλα τα μαθήματα και τα τεστ αυτού του βιβλίου έχουν ευθυγραμμιστεί με τις οδηγίες του Διεθνούς Κέντρου Παιδαγωγικού Σπουδών (CIEP) και είναι εναρμονισμένα με τις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς για τη γλώσσα.

Το βιβλίο του μαθητή συνοδεύεται από 1 CD και το βιβλίο του καθηγητή.

Κάντε κλικ εδώ
Editions Roboly - DELF A1 Editions Roboly - DELF A1
     

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Επίπεδα B1-B2

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο απαρτίζεται από μία εκτεταμένη εισαγωγή και δύο μέρη. Στην εισαγωγή παρουσιάζεται αναλυτικά το περιεχόμενο των δοκιμασιών (απαιτούμενες δεξιότητες, διάρκεια, βαθμολόγηση, τρόπος αξιολόγησης…).
Το πρώτο μέρος αποτελείται από 7 θεματικές ενότητες: καθεμία από αυτές περιλαμβάνει μια δοκιμασία κατανόησης γραπτού λόγου-γλωσσικής συνειδητότητας, μια δοκιμασία παραγωγής γραπτού λόγου- διαμεσολάβησης, μια δοκιμασία κατανόησης προφορικού λόγου και μια δοκιμασία παραγωγής προφορικού λόγου-διαμεσολάβησης.
Το δεύτερο μέρος αποτελείται από 3 τεστ υπό μορφή εξετάσεων, με σκοπό τη μεγαλύτερη εξικοίωση των μαθητών.

Όλες οι ενότητες και τα τεστ αυτού του βιβλίου έχουν ευθυγραμμιστεί με τις οδηγίες του ελληνικού υπουργείου Παιδείας και είναι εναρμονισμένα με τις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς για τη γλώσσα.

Κάντε κλικ εδώ
Εκδόσεις Roboly - Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Επίπεδα B1-B2 Εκδόσεις Roboly - Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Επίπεδα B1-B2
     

DELF Prim Niveaux A1.1-A1

Το νέο αυτό βιβλίο απευθύνεται στους μαθητές του ελληνικού δημοτικού σχολείου (ηλικίας 7-12 ετών) που ξεκινούν την εκμάθηση των γαλλικών. Έχει ως σκοπό να τους προετοιμάσει στις εξετάσεις του νέου διπλώματος DELF Prim (επίπεδο Α1.1 και Α1). Απαρτίζεται από τρία μέρη: α) Tην παρουσίαση του DELF Prim (περιεχόμενο, απαιτούμενες δεξιότητες, διάρκεια των εξετάσεων, βαθμολόγηση, λεπτομερής τρόπος αξιολόγησης, βαθμός επιτυχίας…), β) 8 θεματικά μαθήματα (τα δύο πρώτα για το επίπεδο Α1.1 και τα έξι επόμενα για το επίπεδο Α1, με σκοπό να διευκολυνθεί κατά το μέγιστο δυνατό η εισαγωγή στο επίπεδο Α1 που αποτελεί και τον κεντρικό άξονα του βιβλίου), γ) 3 τεστ υπό μορφή εξετάσεων, με σκοπό τη μεγαλύτερη εξοικείωση των μαθητών.

Όλα τα μαθήματα και τα τεστ αυτού του βιβλίου έχουν ευθυγραμμιστεί με τις οδηγίες του Διεθνούς Κέντρου Παιδαγωγικού Σπουδών (CIEP) και είναι εναρμονισμένα με τις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς για τη γλώσσα.

Το βιβλίο του μαθητή συνοδεύεται από ένα CD και το βιβλίο του καθηγητή.

Κάντε κλικ εδώ
Editions Roboly - ELF Prim Niveaux A1.1-A1 Editions Roboly - ELF Prim Niveaux A1.1-A1
     

Sorbonne B1 Certificat Intermédiare de Langue Française

Tο νέο αυτό βιβλίο απευθύνεται στους μαθητές που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του διπλώματος Certificat Intermédiare de Langue Française - Sorbonne B1. Απαρτίζεται από τρία μέρη: τις γραπτές δοκιμασίες (κατανόηση γραπτού κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου, ασκήσεις γλωσσικής δεξιότητας), την ακουστική κατανόηση (άσκηση κατανόησης ενός κειμένου γενικού ενδιαφέροντος, άσκηση κατανόησης προσωπικών απόψεων για ένα συγκεκριμένο θέμα, άσκηση φωνητικής διάκρισης) και την παραγωγή προφορικού λόγου. Όλες οι δοκιμασίες έχουν ευθυγραμμιστεί με τις οδηγίες του Πανεπιστημίου Paris IV-Sorbonne και είναι εναρμονισμένες με τις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς για τη γλώσσα.

Το βιβλίο του μαθητή συνοδεύεται από 2 CD και το βιβλίο του καθηγητή.

Κάντε κλικ εδώ
Εκδόσεις Roboly - Sorbonne B1 Certificat Intermédiare de Langue Française Εκδόσεις Roboly - Sorbonne B1 Certificat Intermédiare de Langue Française

2024, Editions Roboly Υλοποίηση: Βουτσίνος Αντώνης