Εκδόσεις Roboly

Ελληνικά Français
Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024
Εκδόσεις Roboly
Καλώς ήρθατε
Κατηγορίες
Μέθοδοι
Γραμματικές
DELF / DALF
Sorbonne
ΚΠΓ
Πανελλήνιες εξετάσεις
Λογοτεχνία

Sorbonne » Sorbonne B1 Certificat Intermédiare de Langue Française
Εκδόσεις Roboly - Sorbonne B1 Certificat Intermédiare de Langue Française

Πατήστε εδώ για μεγένθυνση

Sorbonne B1 Certificat Intermédiare de Langue Française


Συγγραφέας: Dimitri Roboly

ISBN: 978-960-9462-08-2

Τιμή: € 24,38
Περιγραφή:

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε ειδικά για τους μαθητές που προετοιμάζουν τις εξετάσεις του διπλώματος Certificat Intermédiare de Langue Française - Sorbonne B1. Δεν αποτελεί μόνο ένα εργαλείο προετοιμασίας για τις συγκεκριμένες εξετάσεις αλλά και ένα εγχειρίδιο εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας.

Απαρτίζεται από τρία μέρη: τις γραπτές δοκιμασίες, την ακουστική κατανόηση και την παραγωγή προφορικού λόγου. Στην εισαγωγή παρουσιάζεται εκτενώς το περιεχόμενο των εξετάσεων (απαιτούμενες δεξιότητες, διάρκεια, βαθμολόγηση, τρόπος αξιολόγησης…). Το πρώτο μέρος αποτελείται από 10 ενότητες: καθεμία από αυτές περιλαμβάνει μία φάση γλωσσικής δεξιότητας (ασκήσεις γραμματικής και ορθογραφία), μία φάση κατανόησης γραπτού κειμένου λογοτεχνικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα, μία φάση παραγωγής γραπτού λόγου. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από 10 ακουστικά τεστ: καθένα από αυτά περιλαμβάνει μία άσκηση κατανόησης ενός κειμένου γενικού ενδιαφέροντος μία άσκηση κατανόησης προσωπικών απόψεων για ένα συγκεκριμένο θέμα και μία άσκηση φωνητικής διάκρισης. Τέλος, το τρίτο μέρος είναι αφιερωμένο στην παραγωγή προφορικού λόγου και αποτελείται από 15 εικόνες που δίνουν το έναυσμα για μια γόνιμη συζήτηση μαθητή-καθηγητή.

Όλες οι ενότητες και δοκιμασίες αυτού του βιβλίου έχουν ευθυγραμμιστεί με τις οδηγίες του Πανεπιστημίου Paris IV-Sorbonne και είναι εναρμονισμένες με τις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς για τη γλώσσα.
Επιστροφή

2024, Editions Roboly Υλοποίηση: Βουτσίνος Αντώνης